Kalite Anlayışı

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda, imalat ve montajlar tecrübeli teknik elamanlarımız tarafından, uluslararası kalite ve standartlarına uygun olarak ve ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi altında yapılmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız, ana hedefimiz olan; "Müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamak" için;

 • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.
 • Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartları'na uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek.
 • Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile imalat konumuzda lider konumuna erişmek.
 • Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak.
 • Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak.
 • Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Firmamız kapsamı dahilindeki faaliyetleri, ürünleri gerçekleştirirken çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenleme,ulusal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,bunların gereklerini karşılamak,
 • Yasa ve beklentiler çerçevesinde doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek, sürekli gelişmeyi ve atıkları kaynağında azaltmayı mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmeyi sağlayarak çevre yükünü azaltmak,
 • Çiltuğ personel eğitiminin sürekliliğini sağlamak.
 • Politikamızı müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza tüm ilgili taraflara anlaşılır bir şekilde duyurup, web sitemizde yayınlayarak halkın erişimine açık olmasını sağlamak,
 • Periyodik gözden geçirmeler yapmak.

ISG POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.
 • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
 • Faaliyetlerimizin ISG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, sel, yangın, sivil savunma v.b.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.
 • Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak OHSAS 18001 standartlarına uygun iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güçlendirmektir.
 • Yürülükteki ISG mevzuatına ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
 • Politikamızı müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza tüm ilgili taraflara anlaşılır bir şekilde duyurup, web sitemizde yayınlayarak halkın erişimine açık olmasını sağlamak,

KALİTE BELGELERİMİZ

ÜRÜN GRUPLARI